• Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substanti?le tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.
Categorie: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)