Zelfstandigen zonder personeel kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen en beroep doen op de regeling als aan de voorwaarden wordt voldaan. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden. Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering duurt maximaal drie maanden. De aanvraag kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling. De ondersteuning bedraagt maximaal ? 1.500 netto per maand. Dit hoeft niet terugbetaald te worden.

De overheid maakt het daarnaast makkelijker om een lening voor bedrijfskapitaal te krijgen. Er kan maximaal ? 10.157 geleend worden. Deze lening moet wel terugbetaald worden, maar met een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting. De rente is 2@. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Categorie: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)