De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden? gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

Categorie: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)