• De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister.
  • Uw onderneming mag geen fysiek vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg- en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
  • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste ? 4.000 zal lijden.
  • U heeft minstens ? 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020.
  • U heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
  • Uw onderneming is niet failliet.
  • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
Categorie: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)