• Er is sprake van een (middel)grote onderneming.
  • De onderneming is in de kern gezond.
  • De onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continu?teitsperspectieven.
  • De onderneming heeft alleen fresh money.
  • De onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
  • De onderneming vraagt de GO aan voor alleen financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.
Categorie: Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)