Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als de werknemer (deels) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als de werkgever geen NOW ontvangt.

Categorie: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)