De coronacrisis heeft de evenementenbranche met een mokerslag tot stilstand gebracht. Festivals, concerten, voorstellingen en evenementen zijn afgelast. Voor de periode die op deze crisis gaat volgen geldt een ongelooflijke onzekerheid, waardoor het consumentenvertrouwen compleet is ingestort. Als branche zullen we de effecten nog heel lang gaan voelen en daarom maakt de VVEM zich samen met andere brancheverenigingen in deze sector hard om het voortbestaan van ons allen te borgen.

Met dit doel wordt actief contact onderhouden met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op donderdag 19 maart heeft de VVEM samen met VNPF gesproken met minister Wiebes van EKZ. Voortvloeiend uit dit gesprek is op woensdag 25 maart een brief aan EKZ verstuurd, waarin de gespreksonderwerpen zijn verduidelijkt en onderbouwd met cijfers. De brief onderstreept hoe onze branche een ecosysteem is waarin heel veel partijen (zalen, terreinen, leveranciers van hekken, tenten, podia, rioleringen, stroom, licht, geluid en crew gespecialiseerd in beveiliging, mobiliteit, horeca en medische hulpverlening et cetera) samen aan evenementen werken. Door dat brede netwerk en de vele mensen voor hun levensonderhoud hiervan afhankelijk zijn, wordt de schade op dit moment alleen al voor de festivals en concerten ingeschat op tientallen miljoenen per week. Deze schade kan gedurende de zomermaanden oplopen tot wel 1,5 miljard euro. In de aan EKZ en OCW verstuurde brief stellen VVEM en VNPF dat de huidige omstandigheden een dusdanige en onevenredige grote impact op de sector hebben, dat er ernstige zorgen zijn over het voortbestaan van onze sector na de coronacrisis.

De branche is het kabinet erkentelijk voor de generieke maatregelen die zijn aangekondigd. Verwacht wordt echter dat het huidige pakket aan maatregelen niet voldoende zal zijn. Vanuit het besef dat het niet realistisch is om te verwachten dat de overheid met financi?le steun het hele gat kan dichten, is in de brief een aantal additionele maatregelen voorgesteld om de branche in ieder geval wat meer lucht te geven in benauwde tijden. Het betreffen hier maatregelen op het gebied van financieel maatwerk, medewerking van de (lokale) overheid en aangepaste tijdelijke regels omtrent de restitutie van ticketgelden. Wat betreft het laatstgenoemde zijn inmiddels concrete stappen gezet. Op woensdagmiddag 25 maart is er overleg geweest met een groot deel van de sector (VSCD/VNPF/VVEM/VVTP), NOC/NSF en OCW/EZK. Naar aanleiding van dat overleg is besloten dat de brancheverenigingen op basis van het voorstel van de VVEM een regeling gaan maken. Deze moet voorkomen dat organisatoren te maken krijgen met massale restitutieclaims en daardoor in financi?le problemen geraken. Meer concrete informatie volgt op zeer korte termijn.

De branche verkeert in zwaar weer en de genoemde maatregelen geven hopelijk wat lucht. Ondanks alles blijft dit echter een branche die graag de schouders er onder zet. We hebben krachtig benoemd dat veel vakgenoten zeer bereidwillig zijn om ? ook in de lastige tijden die zij zelf doormaken ? maatschappelijke ondersteuning aan te bieden. Zeer ervaren organisatoren, diverse grote locaties en flexibele leveranciers met opgeleide en gekwalificeerde mensen en veel soorten bruikbare materialen bieden onderdak en springen bij; tijdelijke ziekenhuisposten, hulplocaties en vervoerproblemen worden momenteel al met hulp van evenementenmakers ingevuld. Als er hulp nodig is, kijken we wat mogelijk is. Samen pakken we deze grote uitdaging aan en hopelijk komen we ook samen door deze crisis.

BRIEF EN BIJLAGEN: